Följ Swedfund

Taggar

ansvarsfulla investeringar

integrerad redovisning

hållbart företagande

hållbarhet

Mötesanteckningar från Intressentdialog med fokus på Klimat
Fattigdomsminskning genom hållbart företagande - Swedfunds integrerade redovisning 2015

Swedfunds Integrerade redovisning 2015 är en totalintegrerad årsredovisning. I redovisningen är den hållbarhetsrelaterade informationen i förvaltningsberättelsen integrerad med den finansiella och vice versa. Den integrerade redovisningen avlämnas av styrelsen i Swedfund International AB.

Swedfunds Integrerade delårsrapport jan-mars 2016

Med ett kapitaltillskott på 400 miljoner kronor i ryggen står vi stärkta att under 2016 fortsätta att investera i hållbara företag som skapar anständiga jobb och en inkluderande tillväxt. Våra investeringar ska bidra till hållbar energianvändning och produktion, för minskad negativ miljö- och klimatpåverkan.

Swedfunds integrerade delårsrapport och bokslutskommuniké per den 31 december 2015

2015 avslutades med klimatmötet COP21 i Paris, där ett nytt klimatavtal slöts. Avtalet innebär att världens länder har en gemensam plan för att minska utsläppen och att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader. Genom vårt uppdrag kan vi bidra till att realisera de globala målen och samtidigt skapa förutsättningar för en inkluderande tillväxt i världens fattigaste länder.

EBA report Business and Human Rights in Development Cooperation - has Sweden incorporated the UN Guiding Principles?
Minnesanteckningar intressentdialog Mänskliga Rättigheter

Minnesanteckningar från intressentdialog om Mänskliga Rättigheter med civilsamhället hos Swedfund 2015-11-12

Swedfunds integrerade delårsrapport per den 30 juni 2015
Swedfunds Integrerade delårsrapport per den 31 mars 2015
Swedfund Bokslutskommuniké 2014

Swedfund Bokslutskommuniké 2014

Dokument   •   2015-02-16 11:28 CET

Styrelsen och verkställande direktören i Swedfund International AB lämnar härmed sin bokslutskommuniké för perioden januari till december 2014.

Development Finance Institutions and the Operationalization of the Guiding Principles

Summary of panel discussion- Wednesday, 3 December 2014 UN Forum on Business and Human Rights, Palais des Nations, Geneva.

Swedfund Kännedomsmätning

Swedfund Kännedomsmätning

Dokument   •   2015-01-19 09:28 CET

Minnesanteckningar intressentdialog Decent Work

Minnesanteckningar från intressentdialog om Decent Work med fackförbunden hos Swedfund 2014-10-16

Swedfunds integrerade redovisning 2013

Swedfunds integrerade redovisning 2013

Dokument   •   2014-03-18 08:00 CET

Swedfunds hållbarhets- och årsredovisning 2012
Sub-Sahara Afrika – ready for take-off

Sub-Sahara Afrika – ready for take-off

Dokument   •   2012-12-19 08:00 CET

Tillväxt/utvecklingsmarknader Ekonomisk utblick. December 2012

Tillväxt/utvecklingsmarknader Ekonomisk utblick
Faktablad: Swedfund och Elekta investerar i cancerkliniker

Swedfund och Elekta investerar tillsammans i strålkirurgi- och strålbehandlingskliniker i utvecklingsländer och har etablerat projektutvecklings- och investmentbolaget Global Medical Investments GMI AB.

Tillväxt/utvecklingsmarknader Ekonomisk utblick april 2012
Hållbarhets- och årsredovisning 2011

Hållbarhets- och årsredovisning 2011

Dokument   •   2012-03-30 09:00 CEST