Följ Swedfund

Taggar

ansvarsfulla investeringar

integrerad redovisning

hållbart företagande

hållbarhet

Swedfunds integrerade delårsrapport juli - september 2016
Swedfunds integrerade delårsrapport juli - september 2016
Swedfunds integrerade delårsrapport juni - september 2016
Swedfunds Integrerade delårsrapport april - juni 2016

Vi fortsätter på den inslagna vägen – investeringar i hållbart företagande för jobbskapande och en inkluderande tillväxt, på platser i världen där få andra är beredda att ta risk och där vi gör mest nytta. Det är vårt bidrag till att realisera de globala målen.

Mötesanteckningar från Intressentdialog med fokus på Klimat
Fattigdomsminskning genom hållbart företagande - Swedfunds integrerade redovisning 2015

Swedfunds Integrerade redovisning 2015 är en totalintegrerad årsredovisning. I redovisningen är den hållbarhetsrelaterade informationen i förvaltningsberättelsen integrerad med den finansiella och vice versa. Den integrerade redovisningen avlämnas av styrelsen i Swedfund International AB.

Swedfunds Integrerade delårsrapport jan-mars 2016

Med ett kapitaltillskott på 400 miljoner kronor i ryggen står vi stärkta att under 2016 fortsätta att investera i hållbara företag som skapar anständiga jobb och en inkluderande tillväxt. Våra investeringar ska bidra till hållbar energianvändning och produktion, för minskad negativ miljö- och klimatpåverkan.

Swedfunds integrerade delårsrapport och bokslutskommuniké per den 31 december 2015

2015 avslutades med klimatmötet COP21 i Paris, där ett nytt klimatavtal slöts. Avtalet innebär att världens länder har en gemensam plan för att minska utsläppen och att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader. Genom vårt uppdrag kan vi bidra till att realisera de globala målen och samtidigt skapa förutsättningar för en inkluderande tillväxt i världens fattigaste länder.

EBA report Business and Human Rights in Development Cooperation - has Sweden incorporated the UN Guiding Principles?
Minnesanteckningar intressentdialog Mänskliga Rättigheter

Minnesanteckningar från intressentdialog om Mänskliga Rättigheter med civilsamhället hos Swedfund 2015-11-12

Swedfunds integrerade delårsrapport per den 30 juni 2015
Swedfunds Integrerade delårsrapport per den 31 mars 2015
Swedfund Bokslutskommuniké 2014

Swedfund Bokslutskommuniké 2014

Dokument   •   2015-02-16 11:28 CET

Styrelsen och verkställande direktören i Swedfund International AB lämnar härmed sin bokslutskommuniké för perioden januari till december 2014.

Development Finance Institutions and the Operationalization of the Guiding Principles

Summary of panel discussion- Wednesday, 3 December 2014 UN Forum on Business and Human Rights, Palais des Nations, Geneva.

Swedfund Kännedomsmätning

Swedfund Kännedomsmätning

Dokument   •   2015-01-19 09:28 CET

Minnesanteckningar intressentdialog Decent Work

Minnesanteckningar från intressentdialog om Decent Work med fackförbunden hos Swedfund 2014-10-16

Swedfunds integrerade redovisning 2013

Swedfunds integrerade redovisning 2013

Dokument   •   2014-03-18 08:00 CET

Swedfunds hållbarhets- och årsredovisning 2012
Sub-Sahara Afrika – ready for take-off

Sub-Sahara Afrika – ready for take-off

Dokument   •   2012-12-19 08:00 CET

Tillväxt/utvecklingsmarknader Ekonomisk utblick. December 2012

Tillväxt/utvecklingsmarknader Ekonomisk utblick